welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 處室介紹 > 人事室.友善列印,開新視窗
  人事室  
 
.
. |行政法規| |表單文件| |人事室訊息|    
 
     
 

 ◎人事室主任--陳伶禎  分機861

    1.公務員組織編制及員額設置事項。

    2.教師及公務員甄選之行政事項。

    3.教師及公務員任免、遷調、敘薪之擬辦事項。

    4.教師緩召事項。

    5.教師聘書之核發事項。

    6.教職員工差假勤惰管理及統計事項。

    7.公務員訓練進修之遴報事項。 

    8.服務獎章、資深優良教師之遴報事項。  

    9.教職員工獎懲案件之核辦事項。

  10.教職員工俸給待遇之簽擬事項。

  11.教職員工申請各項補助費之擬辦事項。

  12.教職員工文康活動之擬辦事項。

  13.教職員退休、資遣及撫卹案件之擬辦事項。

  14.退休人員及遺族之照護事項。

  15.綜合性人事業務。